Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2009

«Καθαρά» τα δείγματα από το ναυάγιο του πλοίου "Ramona" στη Γιάλοβα.


Η βοηθός γενική διευθύντρια Λειτουργίας Δικτύων και Εγκαταστάσεων της ΕΥΔΑΠ, κ. Αικατερίνη Κωνσταντοπούλου, απέστειλε τη χημική ανάλυση των δειγμάτων μέσα από το ναυάγιο που της έστειλε η Νομαρχία Μεσσηνίας..........


Στο κείμενο που απέστειλε προς τον Νομάρχη Μεσσηνίας κ. Δράκο αναφέρει τα εξής:

«Σχετικά με τα δείγματα που λάβατε από την περιοχή του ναυαγίου στον κόλπο της Πύλου και μας αποστείλατε για ανάλυση, σας γνωρίζουμε τα εξής: Η ανάλυση του δείγματος του θαλασσινού νερού μέσα από το καράβι έδειξε πως τα συστατικά του βρίσκονται στα επίπεδα των συγκεντρώσεων του κοινού θαλασσινού νερού, όπως αυτά αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία. Το Ph δείγματος ήταν 7,9 με συνήθεις τιμές Ph του θαλασσινού νερού 7,4-8,5. Η προσδιορισθείσα τιμή του Ph κάνει σαφή την απουσία οποιουδήποτε είδους καυστικής ουσίας. Επιπλέον δεν ανιχνεύτηκε καθόλου αλουμίνιο (αργίλιο). Ομοίως η ανάλυση των δειγμάτων της λάσπης μέσα και έξω από το καράβι δείχνει πως τα δύο δείγματα είναι σχεδόν ταυτόσημα. Από τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων προκύπτει ότι, υπο τις παρούσες συνθήκες, δεν τίθεται θέμα ρύπανσης της περιοχής γύρω από το καράβι και μέσα σε αυτό».


Εφημερίδα "ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ"