Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2009

Νέο Τμήμα Λογοθεραπείας και δύο μετονομασίες Τμημάτων στο μηχανογραφικό του 2009 για το ΤΕΙ Καλαμάτας.Το νέο Τμήμα Λογοθεραπείας και οι μετονομασίες δύο ήδη λειτουργούντων Τμημάτων εντάσσονται στο μηχανογραφικό του 2009 για το ΤΕΙ Καλαμάτας............


Τα Τμήματα που μετονομάζονται στο ΤΕΙ Καλαμάτας είναι το Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας που μετατρέπεται σε Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας και το Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων που γίνεται Τεχνολογίας Τροφίμων.
Γενικότερα, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, στο μηχανογραφικό της φετινής χρονιάς μπαίνουν τρία νέα τμήματα Πανεπιστημίων και νέα τμήματα σε 13 ΤΕΙ. Επίσης, μετονομάζονται τέσσερα τμήματα Πανεπιστημίων και 10 τμήματα ΤΕΙ.


Η απόφαση λειτουργίας των νέων τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, καθώς και η μετονομασία των γνωστικών αντικειμένων τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ είναι αποτέλεσμα διαλόγου με τα ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, πορισμάτων της Ειδικής Επιτροπής Χωροταξικού Σχεδιασμού και αποφάσεων των αρμοδίων Τμημάτων ΣΑΠΕ και ΣΑΤΕ του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας (ΕΣΥΠ), προκειμένου να λειτουργούν Τμήματα με σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας.


Εφημερίδα "ΘΑΡΡΟΣ"