Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2008

Σπουδαίο το οικοσύστημα Κυπαρισσίας - Ελαίας. Χρειάζεται προστασία, σωστή διαχείριση και ανάδειξη!


Τη σπουδαιότητα της ευρύτερης περιοχής της Κυπαρισσίας (ή ακόμη και ευρύτατα του Κυπαρισσιακού Κόλπου) από περιβαλλοντικής και οικολογικής άποψης, την ανάγκη για προστασία του περιβάλλοντος καθώς και την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής με ήπια μορφή αναδεικνύοντας τον φυσικό πλούτο χωρίς να καταστραφεί το περιβάλλον από τις παρεμβάσεις, επεσήμαναν η Γεωργία Βαλαώρα – Υπεύθυνη Προγραμμάτων “LIFE” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Αλίκη Παναγοπούλου – Υπεύθυνη Προγραμμάτων του Συλλόγου για της Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας “Αρχέλων” και η Νίκη Διόγου - Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και Προγράμματος Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου του Συλλόγου “Αρχέλων” κατά τη διάρκεια των συζητήσεων που είχαν με τον Δήμαρχο και τον Δασάρχη της Κυπαρισσίας...