Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2008

Το σχέδιο πώλησης της Ολυμπιακής...Τρεις εταιρείες, μία αεροπορική, μία η οποία θα αφορά τις υπηρεσίες συντήρησης αεροσκαφών (τεχνική βάση) και μια τρίτη που θα απορροφήσει τις δραστηριότητες επίγειας εξυπηρέτησης (handling) θα διαδεχτούν τη σημερινή Ολυμπιακή με τον ιδιώτη επενδυτή να καθορίζει το μέγεθός τους.
Το ετήσιο έλλειμμα της ΟΑ για τη φετινή χρονιά αναμένεται να ξεπεράσει τα 300 εκατ. ευρώ.
Αυτό προβλέπει το σχέδιο του υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών με στόχο η λύση να δοθεί μέχρι το τέλος του έτους και, προς τούτο, επιδιώκουν να υπάρξει κατάληξη στις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός του Νοεμβρίου.
Οι εταιρείες θα πωληθούν σε έναν ή περισσότερους επενδυτές σε ποσοστό έως και 100%, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να βρει ιδιώτες επενδυτές που θα εισέλθουν στο μετοχικό κεφάλαιο της Pantheon (εταιρεία στην οποία ως γνωστόν θα περάσουν τα περιουσιακά στοιχεία της ΟΑ) πριν αυτή αρχίσει να εκτελεί δρομολόγια.


Κόστος 1 δισ. ημερησίως


Σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών & Επικοινωνιών κ. Κωστή Χατζηδάκη, η εταιρεία κοστίζει στον Έλληνα φορολογούμενο περί το 1 εκατ. ευρώ ημερησίως, ενώ τα δομικά προβλήματά της δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν με διοικητικές παρεμβάσεις, δεδομένου ότι μόνο τα συσσωρευμένα χρέη της εκτιμώνται σε τουλάχιστον 2,4 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με στελέχη της ΟΑ, το ετήσιο έλλειμμα για τη φετινή χρονιά αναμένεται να ξεπεράσει τα 300 εκατ. ευρώ. Από την άλλη πλευρά, τα συσσωρευμένα χρέη εκτιμώνται σε 2,4 δισ. ευρώ, τα οποία μπορεί να μειωθούν σε 1,5 δισ. ευρώ, αν συμψηφισθούν τα ποσά των διαιτησιών που έχουν επιδικασθεί μέχρι σήμερα.


Συσσωρευμένες ζημίες


Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, οι Ολυμπιακές Αερογραμμές παρουσίασαν λειτουργικές ζημίες 140 εκατ. ευρώ μέσα στο 2007 και οι συσσωρευμένες ζημίες ανέρχονται σε 645 εκατ. ευρώ. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η εταιρεία που ιδρύθηκε το 2003 εμφάνισε ζημίες από το πρώτο έτος λειτουργίας της (το 2004 ανήλθαν σε 87 εκατ. ευρώ, το 2005 σε 123 εκατ. ευρώ και το 2006 σε 142 εκατ. ευρώ) και ότι η δομή του κόστους λειτουργίας δεν επιτρέπει την κερδοφόρο λειτουργία.
Οι ανελαστικές δαπάνες ισοσκελίζουν σχεδόν το σύνολο του κύκλου εργασιών της επιχείρησης. Το 2007 το κόστος μισθοδοσίας ανήλθε στο 17% των εσόδων, το κόστος καυσίμου στο 23% και το κόστος τεχνικής συντήρησης στο 20%. Η επίγεια εξυπηρέτηση και η υποστήριξη πληροφορικής ανεβάζει το συνολικό κόστος στο 80% των εσόδων. Και όλα αυτά δεν περιλαμβάνουν κόστος μισθωμάτων αεροσκαφών, προμηθειών (π.χ. catering).


Οι άλλες υπηρεσίες


Σε αντίστοιχα μεγέθη με εκείνα των Ολυμπιακών Αερογραμμών κινούνται και οι ετήσιες λειτουργικές ζημίες της ΟΑ-Υπηρεσίες ΑΕ. Οι συσσωρευμένες ζημίες όμως είναι τριπλάσιες - πλησιάζουν το 1,5 δισ. ευρώ (1,494 δις. ευρώ) - ενώ με τον συμψηφισμό των ποσών που έχουν επιδικασθεί σε διαιτησίες, μειώνουν τις συσσωρευμένες ζημίες στα 950 εκατ. ευρώ. Αξιοσημείωτο είναι ότι, όπως αναφέρουν στελέχη της εταιρείας, μόνον το 2007, το κόστος μισθοδοσίας της επιχείρησης ανήλθε στο 75% του κύκλου εργασιών.
Η υπερεργασία για το 2007 κάλυψε σχεδόν το 10% του ετήσιου τζίρου. Τέλος, όπως αναφέρουν στελέχη της επιχείρησης, τη διετία 2006-07, το κόστος μισθοδοσίας αυξήθηκε κατά 28% ενώ ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε μόλις κατά 2,4%. Τέλος οι συσσωρευμένες ζημίες της αεροπλοΐας ανέρχονται σε 229, 3 εκατ. ευρώ.


Η επιβατική κίνηση


Η επιβατική κίνηση της επιχείρησης, εμφανίζεται σταθερή τα τελευταία χρόνια, αλλά το μερίδιό της συρρικνώνεται προς όφελος κυρίως της Aegean. H εταιρεία μετέφερε κάτι λιγότερο από 6 εκατ. επιβάτες, αριθμός σημαντικά αυξημένος από το 2003 (5,12 εκατ. πελάτες) και σημαντικά μειωμένος από το 2000 (6,7 εκατ. πελάτες).
Η εταιρεία χάνει επιβάτες από την Aegean, τόσο στις πτήσεις εσωτερικού, όσο και στις πτήσεις εξωτερικού. Το μερίδιο της τελευταίας στις πτήσεις εσωτερικού ανέρχεται σε 50,8%, από 25% που ήταν το 2000 (το υπόλοιπο ελέγχεται από την ΟΑ). Στις πτήσεις εξωτερικού η εταιρεία έχει μερίδιο 6,6%, έναντι 9,6% της ΟΑ και περίπου 83% που έχουν οι αλλοδαποί αερομεταφορείς.