Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2008

Μπορεί να μη γίνει το «Αντάμωμα των Πελοποννησίων»

Ορατό είναι το ενδεχόμενο να μην πραγματοποιηθεί το «Αντάμωμα των Πελοποννησίων» στις 16 Αυγούστου στο Μίλα του Δήμου Μελιγαλά από το Σύλλογο «Αντάμωμα απανταχού Πελοποννησίων».

Κι αυτό γιατί, όπως επισημαίνει με έγγραφό της προς το Σύλλογο η δήμαρχος Μελιγαλά Ελένη Αλειφέρη – Καραθανάση, δεν έχει υποβληθεί αίτηση για την παραχώρηση του συγκεκριμένου χώρου για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Έτσι, καλείται ο σύλλογος να λάβει άδεια χρήσης και να υποβάλει αίτηση, όπου θα καθορίζεται ο χρόνος για τον οποίο θα ζητείται η παραχώρηση της χρήσης του χώρου και θα περιγράφονται οι δραστηριότητες που θα διεξαχθούν.
Επίσης, γίνεται γνωστό ότι ο Δήμος έχει προγραμματίσει για τον Αύγουστο «εργασίες βελτίωσης του χώρου, οι οποίες πιθανόν θα καταστήσουν αντικειμενικά ανέφικτη την πραγματοποίηση της εκδήλωσης».

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η δήμαρχος Μελιγαλά επικαλείται δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου για τη διοργάνωση της εκδήλωσης, χωρίς να υπάρχει επίσημη ενημέρωση από πλευράς του Συλλόγου.

Πηγή: Eφημερίδα "ΘΑΡΡΟΣ"