Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2008

Αναμονή για την ένσταση κατά της πολιτικής απόφασης για δημοπρασία στην Κυπαρισσία!...
Δίκτυα αποχέτευσης Νοτιοδυτικής παραλίας Κυπαρισσίας…

Η Δνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης θα κρίνει την ένσταση κατά της ¨πολιτικής απόφασης¨ του Δ.Σ. Κυπαρισσίας!!!Μέσα στην εβδομάδα η Δνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Καλαμάτα, θα εκδικάσει - κρίνει την ένσταση της εταιρίας ΙΩΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. κατά της υπ. αριθμ. 159/2008 (26-05-2008) ¨πολιτικής¨, όπως χαρακτηριστικά έχει ειπωθεί, απόφασης της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Κυπαρισσίας σχετικά με το αποτέλεσμα της δημοπρασίας για τα αποχετευτικά δίκτυα στη νοτιοδυτική παραλία της πόλης και θα ¨βγάλει¨ την απόφασή της επί αυτής.


Θυμίζουμε ότι, στη συνεδρίαση της Δευτέρας 26ης Μαΐου η πλειοψηφία του Σώματος «έγραψε στα παλαιότερα των υποδημάτων της» την νομιμότητα, λαμβάνοντας «πολιτική απόφαση» για δημοπρασία, το αποτέλεσμα αυτής και ενστάσεις που είχαν υποβληθεί!!!

Σχετικά με τις ενστάσεις 3 εταιριών για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας για τα αποχετευτικά δίκτυα στη νοτιοδυτική παραλία της πόλης, έκαναν δεκτές, χωρίς αιτιολόγηση, τις 2 ενστάσεις αντίστοιχων εταιριών, κόντρα στην, απόλυτα τεκμηριωμένη βάσει διατάξεων της ισχύουσας Νομοθεσίας, εισήγηση της, κατά το νόμο, αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου αλλάζοντας κατ αυτό τον τρόπο το αποτέλεσμά της!!!

Και αυτό, παρόλο που σε προηγούμενη συνεδρίαση, με την 186/2007 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για τον ίδιο λόγo, είχαν απορρίψει προσφορά και αποκλείσει εταιρία που είχε λάβει μέρος στο διαγωνισμό για το Βιολογικό Καθαρισμό.

Δηλαδή, στη μία περίπτωση ίσχυσε ο Νόμος, στην άλλη, τώρα, όχι!!! Γιατί, άραγε???...

Μα…, «για πολιτικούς λόγους (!!!)», όπως χαρακτηριστικά είπαν τότε Δημοτικοί Σύμβουλοι της Συμπολίτευσης… «Είναι, είπαν, πολιτική απόφαση!!!».

Και είναι, νομίζω, πανελλήνια, για να μην πω, παγκόσμια «πρωτοτυπία» τέτοια απόφαση για δημοπρασία και το αποτέλεσμα αυτής!

Για να αντιληφθείτε τί έχει γίνει θυμίζουμε, επίσης, πως, στις 25 Ιουλίου 2007 με την υπ. αριθμ. 186/2007 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κυπαρισσίας είχαν κάνει δεκτή ένσταση της Κ/Ξ ΕΓΝΩΝ Α.Τ.Ε. – ΙΩΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. κατά της συμμετοχής της Ε.Ε. «ΑΓΑΚΛΕΙΤΟΣ Α.Τ.Ε.» γιατι στην υπεύθυνη δήλωση που είχε καταθέσει δεν είχε καταγράψει τα δικαιολογητικά, που δεν χωρούσαν στην πρώτη σελίδα, στην πίσω όψη, αλλά σε άλλη σελίδα, σε ξεχωριστό φύλλο, το οποίο είχε συρράψει στην Υ.Δ. και απέρριψαν την προσφορά της γιατι αυτό δεν ήταν σύμφωνα με το Νόμο.Ένας από τους λόγους που η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου των δικτύων αποχέτευσης στη νοτιοδυτική παραλία, απέρριψε τις προσφορές καθώς και τις ενστάσεις των Η. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε. και Κ/Ξ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΡΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ήταν ότι η υποβληθείσες Υπεύθυνες Δηλώσεις δεν είχαν καταγεγραμμένα τα δικαιολογητικά που δε χωρούσαν στην πρώτη σελίδα της Υ.Δ., στην πίσω όψη, αλλά σε χωριστό φύλλο συραμμένο στη Δήλωση.

Ε, η πλειοψηφία των Δημοτικών Συμβούλων όπως προαναφέρουμε, άλλα είπε και ψήφισε τον Ιούλιο του 2007 και άλλα το Μάιο του 2008, για το ίδιο, ωστόσο, θέμα.

Δύο μέτρα και δύο σταθμά, για το ίδιο θέμα…

Να είναι νόμιμοι και στις δύο περιπτώσεις, αποκλείεται!!!

Σε κάποια από τις δύο, παρανόμησαν.

Όσο για το περίφημο «ανεκτέλεστο», πώς είναι δυνατόν να απαντούν, αναγράφοντας στην προσφορά τους ότι, αυτό σημαίνει ότι δεν εκτελούν κάποιο έργο;;;…

Αξίζει να σημειωθεί πως, στην 7Μελή Επιτροπή που είχε εισηγηθεί την απόρριψη της ένστασης και τον αποκλεισμό της «ΑΓΑΚΛΕΙΤΟΣ» συμμετείχε και ο Δήμαρχος Κυπαρισσίας ο οποίος και είχε, τότε, συμφωνήσει!!!

Το Μάιο, άλλαξε κάπως… Γιατί, άραγε???

Η απόφαση του Ιουλίου του 2007 έχει «περάσει» και εγκριθεί από την Δνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης, όπου ελέγχονται οι αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων!!!

Για να δούμε, αυτή…

Από τα παραπάνω, καταλαβαίνει κανείς ότι η απόφαση της Δνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης επί της ενστάσεως της ΙΩΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. δεν είναι μια απλή απόφαση τυπικού χαρακτήρα αλλά ουσιαστικά πρόκειται για απόφαση εφαρμογής του Νόμου πέρα από πολιτικές βουλές και επιθυμίες!!!

Και από αυτή, γιατί όχι, θα φανεί σε τελευταία ανάλυση και η ποιότητα της Δημοκρατίας στη χώρα μας…***Με πληροφορίες από την Εφημερίδα ¨ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ¨