Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014

Βαριά κληρονομιά της χώρας το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των 120 εκατομμυρίων ευρώ της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Η άμεση ένταξη ώριμων έργων προς υλοποίηση αποφασίστηκε κατά την εναρκτήρια πρώτη συνεδρίαση της τεχνικής γραμματείας του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2020 – Ευρωπαϊκή Περιφέρεια» υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Πέτρου Τατούλη, την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2014. Στη συνάντηση συμμετείχαν...............................................
ο κ. Κωνσταντίνος Κουκολιάς, Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφερειακής Πολιτικής και Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, υπηρεσιακοί παράγοντες της Περιφέρειας Πελοποννήσου και εκπρόσωποι της αναπτυξιακής εταιρείας της Πελοποννήσου. «Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί ένα νέο, σύγχρονο χρηματοδοτικό εργαλείο, το οποίο ενσωματώνει την εμπειρία του ΕΣΠΑ και υπερκαλύπτει τις προβλέψεις της νέας προγραμματικής περιόδου, ώστε έμπρακτα να διαδραματίσει ένα ρόλο μετάβασης μεταξύ των δύο προγραμματικών περιόδων. Ο σχεδιασμός μας παρέχει τη δυνατότητα άμεσης ένταξης και υλοποίησης έργων και ταυτόχρονα απορρόφησης ευρωπαϊκών κονδυλίων από τους αδιάθετους πόρους του ΕΣΠΑ, αυξάνοντας κατά πολύ τον αρχικό προϋπολογισμό των 120 εκατομμυρίων ευρώ». Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου τόνισε επίσης ότι βασικός άξονας του προγράμματος αυτού είναι η ικανότητα μόχλευσης της επιχειρηματικότητας, καθιστώντας το ένα ευέλικτο αναπτυξιακό εργαλείο. «Βαθύτατα Ευρωπαϊκό» το χαρακτήρισε τέλος ο κ. Τατούλης το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα, καθώς έχει ως κύριο συστατικό τη βασική στόχευση της Συνθήκης της Λισαβόνας για εδαφική και κοινωνική συνοχή. «Βαριά κληρονομιά» χαρακτήρισε το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου ο κ. Κουκολιάς γιατί «δεν ενσωματώνει απλώς τη Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης της νέας Προγραμματικής Περιόδου, αλλά την ξεπερνά, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί ένα νέο υπόβαθρο προγραμματισμού και συστήματος διοίκησης των έργων που θα υλοποιηθούν». Ο κ. Κουκολιάς τόνισε επίσης ότι το σημαντικό πλεονέκτημα αυτού του προγράμματος είναι η δυνατότητά του να αξιοποιήσει πόρους του ΕΣΠΑ από τα τομεακά προγράμματα των Υπουργείων, που δεν έχουν απορροφηθεί.