Κυριακή, 7 Απριλίου 2013

Σε Ελαία και Αγιαννάκη ο Λάμπρος Μπούκλης

Στην Ελαία και τον Αγιαννάκη βρέθηκε τις προηγούμενες μέρες ο Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου Λάμπρος Μπούκλης, μετά από κάλεσμα των κατοίκων. Συμμετείχε σε.................................... σύσκεψη ενημέρωσης με στελέχη του ΑΡΧΕΛΩΝ (Συλλόγου για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας) και του ΕΛΚΕΘΕ (Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών). Επίσης ενημερώθηκε διεξοδικά και από κατοίκους της περιοχής, Θέμα της συνεργασίας ήταν η σχεδιαζόμενη οικιστική-τουριστική επένδυση στην παράκτια ζώνη. Η ευρύτερη περιοχή αποτελεί τον πυρήνα της 2ης μεγαλύτερης παραλίας ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας (caretta caretta) στην Μεσόγειο. Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη – αυτοψία στην εν θέματι περιοχή. Σημειωτέον,η περιοχή ωοτοκίας βρίσκεται σε περιοχή ενταγμένη στο Δίκτυο Natura 2000 της Ε.Ε. με ονομασία (GR 25 50005 Θίνες Κυπαρισσίας).