Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2011

Οι προτάσεις της ''Δυνατής Πελοποννήσου'' για την αγροτική ανάπτυξη της Περιφέρειας


Ο αρχηγός της μείζονος αντιπολίτευσης στο περιφερειακό συμβούλιο Πελοποννήσου Δημήτρης Δράκος, κατά την ομιλία του στο περιφερειακό συμβούλιο για την αγροτική ανάπτυξη, ανέφερε ότι ''η μεγάλη κρίση στην ελληνική γεωργία και στο μοντέλο ανάπτυξης της γεωργίας μέχρι τώρα εξεμέτρησε το βίο της.

Η παγκόσμια οικονομική κρίση, τα μεγάλα προβλήματα με τις διατροφικές κρίσης η παγκοσμιοποίηση και η διεύρυνση των αγορών αλλά και τα μεγάλα ζητήματα των αλλαγών σε επίπεδο επιστήμης και τεχνολογίας επιβάλλουν να διαμορφώσουμε μια καινούργια στρατηγική στην οργάνωση και ανάπτυξη του αγροτικού τομέα στην απόδοσή και την αποτελεσματικότητά του. Πράγματι μπορούμε να............................

ανατάξουμε την αγροτική οικονομία με την οργανωμένη παρέμβασή μας στον πρωτογενή τομέα.

Πρέπει όμως πρώτα απ' όλα να επιλέξουμε και να προσδιορίσουμε ποια είναι η γεωργία του μέλλοντος. Ποίος είναι ο αγρότης του αύριο και ποιες είναι οι δομές στη βάση, στο κέντρο και στην περιφέρεια προκειμένου να έχουμε αποτελέσματα''.

Ο κ. Δράκος στις προτάσεις του ανέφερε ότι, ''η περιφέρεια Πελοποννήσου πρέπει να λειτουργήσει περιφερειακό συμβούλιο αγροτικής πολιτικής που θα εξετάζει και θα επεξεργάζεται τα θέματα που θα προκύπτουν και θα επεξεργάζεται εισηγήσεις στο περιφερειακό συμβούλιο, την κυβέρνηση, αλλά και στα Ευρωπαϊκά όργανα. Δεύτερον πρέπει να συγκροτήσει οργανισμό προώθησης, προβολής των αγροτικών προϊόντων με την συμμετοχή των αγροτικών οργανώσεων και των Επιμελητηρίων υπό την ευθύνη της περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Τρίτον πρέπει να υπάρχει περιφερειακό σήμα πιστοποίησης ποιότητας των προϊόντων.

Τέταρτον προτείνουμε κέντρο συνεχούς εκπαίδευσης των νέων αγροτών και πιστεύουμε ότι ο οργανισμός ΟΓΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ δεν πρέπει να μείνει υπό κεντρικό έλεγχο αλλά πρέπει να εξακτινωθεί κι ενταχθεί κάτω από την πολιτική ευθύνη των περιφερειακών αυτοδιοικήσεων.

Πέμπτον σε κάθε νομό μαζί με τις συνεταιριστικές οργανώσεις και τους παραγωγούς να δημιουργηθούν δημοπρατήρια αγροτικών προϊόντων, προκειμένου να κλείσει η ψαλίδα στις τιμές και να μην επιβαρύνονται οι καταναλωτές.

Έκτον πρέπει να υπάρξει ειδικό πρόγραμμα για την βελτίωση των υποδομών στη γεωργία με εγγειοβελτιωτικά έργα.

Τέλος η πολιτεία συγκροτημένα με τα όργανά της πρέπει να καταπολεμήσει την κερδοσκοπία με την πάταξη των καρτέλ υποστηρίζοντας το εισόδημα του παραγωγού και βέβαια κατά την αναθεώρηση της ΚΑΠ που συζητείται στις Βρυξέλες να υπάρξει ξεκάθαρη θέση συνέχισης των διαδικασιών υποστήριξης της παραγωγής των αγροτικών προϊόντων και της υποστήριξης των υποδομών στην γεωργία''.

paseges.gr