Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2011

Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης στον Δήμο Τριφυλίας.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Βάσει του άρθρου 77 τουΝ.3852/2010, γνωστοποιεί προς κάθε ενδιαφερόμενο ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας με απόφαση του που θα ληφθεί με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, θα προβεί στην επιλογή του Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης.

Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.

Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής.

Ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν.3852/10.
Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.

Οι υποψηφιότητες θα υποβληθούν με δήλωση που κατατίθεται στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την συνεδρίασή του την 28η Φεβρουαρίου 2011,ημέρα Δευτέρα , και ώρα 18:00, με την έναρξη της διαδικασίας επιλογής.
Μαζί με την δήλωση και.......................

ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα κάθε υποψήφιος θα καταθέσει τους τίτλους σπουδών του, τα έγγραφα που αποδεικνύουν την εμπειρία του σε θέματα διοίκησης, καθώς και οτιδήποτε άλλο θεωρεί ο ίδιος ότι συμβάλλει θετικά στην υποψηφιότητά του.

Πληροφορίες παρέχονται από 24/2/2011 έως 28/2/2011( ημερομηνία συνεδρίασης του Δ.Σ) κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας των υπηρεσιών, από το γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου.

Αρμόδια υπάλληλος , κ. Καραολάνη Μαρία

Διεύθυνση: Δημαρχείου 2 Κυπαρισσία

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2761360724

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Τριφυλίας (www.trifylias.gr)


O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ