Δευτέρα, 3 Ιανουαρίου 2011

Οι έξι Αντιδήμαρχοι Τριφυλίας και οι αρμοδιοτητές τους.


Έξι Αντιδημάρχους θα ορίσει με απόφασή του ο Δήμαρχος Τριφυλίας Κώστας Κόλλιας.

Οι Αντιδήμαρχοι και οι αρμοδιότητές τους είναι.....................

Τσίγγανος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Αντιδήμαρχος Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Πολιτικός Προϊστάμενος της Πολεοδομίας.

Σαμπαζιώτης Γεώργιος - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Αντιδήμαρχος Κυπαρισσίας και 1ος Αναπληρωτής Δημάρχου.

Ανδρινόπουλος Ευστάθιος - Αντιδήμαρχος Διοικητικού και Τουρισμού, Αντιδήμαρχος Γαργαλιάνων και 2ος Αναπληρωτής Δημάρχου.

Πούλος Αναστάσιος - Αντιδήμαρχος Υγείας - Πρόνοιας και Αντιδήμαρχος Φιλιατρών.

Φιλντίσης Ιωάννης - Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος και Αντιδήμαρχος Αυλώνος.

Μερκούρης Ιωάννης - Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αντιδήμαρχος Αετού.