Τρίτη, 14 Ιουλίου 2009

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ!


Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, στο πλαίσιο της προσπάθειας για την ανάδειξη των
μεσσηνιακών τοπικών αγροτικών προϊόντων και της τοπικής κουζίνας, διοργανώνει
Διαγωνισμό με τίτλο «Μεσσηνιακές Συνταγές».
Η προσπάθεια αυτή έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Πολιτιστικού Οργανισμού “Δρόμοι της
Ελιάς” και την υποστήριξη τοπικών επιχειρήσεων και ΜΜΕ, μελών του Επιμελητηρίου
Μεσσηνίας............

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν:
Στον διαγωνισμό συμμετέχουν άνδρες και γυναίκες,
συμπολίτες μας, μεσσήνιοι της διασποράς, και γενικά Έλληνες ή αλλοδαποί, που γνωρίζουν χαρακτηριστικές συνταγές της Μεσσηνίας για φαγητά ή γλυκά (είτε γιατί τους τις κληροδότησαν οι παλαιότεροι είτε γιατί τις εμπνεύστηκαν ή τις τροποποίησαν και τις εφαρμόζουν οι ίδιοι). Οι συνταγές αυτές θα πρέπει να βασίζονται ή έστω να περιέχουν ένα ή περισσότερα από τα χαρακτηριστικά γεωργικά προϊόντα της Μεσσηνίας (λάδι, ελιές, κρασί, σύκα κλπ) ή προϊόντα κτηνοτροφίας και αλιείας ή προϊόντα που προέρχονται από μεταποίηση γεωργικών ή κτηνοτροφικών προϊόντων, χαρακτηριστικών της Μεσσηνίας.
Ιδιαίτερη σημασία έχει η συμμετοχή των γυναικών της Μεσσηνίας, που έμαθαν να
μαγειρεύουν από τις μανάδες και τις γιαγιάδες τους και που μεταφέρουν και διασώζουν έτσι, μαγειρεύοντας και οι ίδιες για την οικογένεια, μια πολύτιμη γαστρονομική παράδοση, που, αν δεν καταγραφεί, θα χαθεί…

Προθεσμία συμμετοχής:
Η προθεσμία συμμετοχής στο διαγωνισμό λήγει στις 31.07.2009
Τι πρέπει να κάνουν όσοι και όσες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν: Θα πρέπει να
στείλουν στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας (πλατεία 23ης Μαρτίου, Καλαμάτα, ΤΚ 241 00) μία
ή περισσότερες συνταγές, που να πληρούν τους παραπάνω όρους, μέσα σε φάκελο με την
ένδειξη Για τον Διαγωνισμό «Μεσσηνιακές Συνταγές». Οι συνταγές θα πρέπει να είναι
καθαρογραμμένες και ευανάγνωστες και επάνω στο χαρτί να γράφεται καθαρά το όνομα, η
διεύθυνση και το τηλέφωνο του/της αποστολέα. Εφόσον υπάρχει κινητό τηλέφωνο να
γράφεται επίσης.
Ο φάκελος με τη συνταγή μπορεί να σταλεί ταχυδρομικά (με σφραγίδα ταχυδρομείου που να
μην τεθεί μετά την 31.07.2009) ή με ταχυμεταφορά ή να παραδοθεί από τον ίδιο τον
διαγωνιζόμενο στο Επιμελητήριο.

Σε τι χρησιμεύει ο διαγωνισμός. Σε τι συνίσταται η ανάδειξη των τοπικών προϊόντων
και της τοπικής κουζίνας;
Η ποιοτική τουριστική προσφορά της Μεσσηνίας δεν εξαρτάται
μόνο από την ποιότητα των καταλυμάτων της και των άλλων τουριστικών εγκαταστάσεών
της, αλλά και από τη δυνατότητα του τουρίστα, Έλληνα ή ξένου, να γνωρίσει τα
χαρακτηριστικά προϊόντα της Μεσσηνίας, να τα αγοράσει και να μεταφέρει στον τόπο του,
να τα εκτιμήσει και να τα αναζητά στα καταστήματα της χώρας ή της περιοχής του.
Η ποιοτική τουριστική προσφορά της Μεσσηνίας εξαρτάται επίσης από τη δυνατότητα του
τουρίστα να γευτεί δείγματα μιας πρωτότυπης γνήσιας τοπικής κουζίνας, αυτής που όλοι μας προτιμάμε, αλλά που χάνεται στην πληθώρα των προσφερόμενων «διεθνών» ή «ελληνικών»
πιάτων. Η κουζίνα αυτή υπάρχει ακόμη στην παράδοση και την καθημερινή μας ζωή, αλλά
δεν την κάνουμε γνωστή στους επισκέπτες μας. Και έχει το χαρακτηριστικό, ότι αξιοποιεί όλα όσα βρίσκουμε γύρω μας, στο περιβόλι ή στην ύπαιθρο, συστατικά, που συχνά δεν αναγνωρίζουμε εμείς οι ίδιοι την αξία τους, αλλά που μπορεί να είναι μοναδικά ή δυσεύρετα.
Με άλλα λόγια είναι μια κουζίνα που αξιοποιεί τοπικά προϊόντα γεωργικά, κτηνοτροφικά,
αλιεύματα ή προϊόντα οικιακής ή βιοτεχνικής συνήθως μεταποίησης.
Αυτά τα προϊόντα και αυτή την κουζίνα επιδιώκει το Επιμελητήριο Μεσσηνίας να εντάξει
στο τουριστικό προϊόν, δηλαδή σε όσα ο τουρίστας δέχεται και απολαμβάνει στο νομό μας.

Για τον σκοπό αυτό ανέλαβε τις ακόλουθες ενέργειες:
• Την καταγραφή των τοπικών προϊόντων και της προέλευσής τους (πηγές, παραγωγοί)
• Τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού για τη συλλογή των συνταγών της
μεσσηνιακής κουζίνας
• Την επιλογή των τριάντα (30) συνταγών, που με τη βοήθεια διάσημων chefs μπορούν να
τυποποιηθούν και να διαδοθούν σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και ταβέρνες αρχικά του Ν.
Μεσσηνίας, ώστε να προσφέρονται στους επισκέπτες μας ως πρωτότυπες και αυθεντικές
επιλογές
• Την προώθηση, σε δεύτερη φάση, ενός σήματος ποιότητας για τη Μεσσηνιακή Κουζίνα.
Πρόκειται για ένα φιλόδοξο, αλλά αναγκαίο πρόγραμμα, για μια πρωτοβουλία, που θα
βοηθήσει τη Μεσσηνία να αναδείξει την αυθεντική παραγωγή της και τη διαφορετικότητά
της και που θα στηρίξει τον τόπο μας στην προσπάθεια προσέλκυσης τουριστών με ποικίλα
ενδιαφέροντα και προτιμήσεις, μεταξύ των οποίων η γαστρονομική παράδοση και η τοπική
παραγωγή, ώστε να αξιοποιηθεί σταδιακά όλη η τουριστική προσφορά του νομού, από τα
μεγάλα και τα μικρά ξενοδοχεία μέχρι το πιο μικρό οινομαγειρείο, όπου μάγειρας είναι η μητέρα ή η γιαγιά.

Πώς θα διενεργηθεί ο διαγωνισμός:
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των
συνταγών, θα γίνει η αποσφράγιση των φακέλων από τον Πρόεδρο του Δικηγορικού
Συλλόγου Καλαμάτας κ. Κώστα Μαργέλη οι οποίοι στη συνέχεια θα δοθούν στην Επιτροπή
Αξιολόγησης στην οποία θα συμμετέχουν άτομα με γνώσεις σχετικές με τη γαστρονομία, τη
γαστρονομική παράδοση και τα τοπικά αγροτικά προϊόντα για να επιλέξει τις τριάντα (30) καλύτερες.

Απαραίτητα στοιχεία για να είναι οι συνταγές επιλέξιμες για αξιολόγηση είναι:
• Να είναι ευανάγνωστες
• Να περιλαμβάνουν ακριβή περιγραφή των ειδών και των ποσοτήτων των υλικών και του
τρόπου παρασκευής
• Να χρησιμοποιούνται μόνο παραδοσιακά ελληνικά υλικά, το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
και τουλάχιστον ένα τοπικό προϊόν της Μεσσηνίας
Κριτήρια για την αξιολόγηση και βαθμολόγηση των συνταγών θα είναι:
• Η προέλευση της συνταγής από την τοπική παράδοση
• Ο τρόπος αξιοποίησης και ανάδειξης των τοπικών υλικών
• Η πρωτοτυπία της
• Το τελικό γευστικό αποτέλεσμα
• Να συνοδεύεται από μια αναφορά στο ιστορικό της (η ηλικία της, η προέλευση της, πως
την πληροφορήθηκε ο διαγωνιζόμενος, που και πότε συνηθιζόταν, αν τυχόν είναι παραλλαγή παλαιότερης ή άλλης συνταγής κ.λπ.)

Τα έπαθλα των νικητών:
Θα αναδειχθούν τριάντα (30) νικητές, όσες και οι συνταγές που
θα επιλεγούν.

Οι δέκα πρώτοι θα κερδίσουν δωροεπιταγές που θα χρησιμοποιήσουν για
αγορές τους μόνο από τοπικά καταστήματα της Μεσσηνίας και συγκεκριμένα:
Ο πρώτος νικητής: Δωροεπιταγή 2.000 ευρώ
Ο δεύτερος νικητής: Δωροεπιταγή 1.000 ευρώ
Ο τρίτος νικητής: Δωροεπιταγή 500 ευρώ
Ο τέταρτος έως και το δέκατο νικητή: δωροεπιταγή 200 ευρώ

Όλες οι συνταγές θα δημοσιευτούν, με τα ονόματα των αποστολέων τους, σε ειδικό έντυπο, που θα εκδώσει το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, ενώ θα δοθεί και μεγάλη δημοσιότητα στα τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, που υποστηρίζουν την προσπάθεια ως χορηγοί επικοινωνίας.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα αποτελείται από γνωστούς chefs, συγγραφείς γαστρονομίας
και εκπροσώπους φορέων του Νομού μας.