Τρίτη, 7 Απριλίου 2009

Επιστολή του Προέδρου της ΕΝΑΕ και Νομάρχη Μεσσηνίας Δημήτρη Δράκου στον ΥΠΟΙΟ για την κατάργηση των τελών αδείας και των τελών μεταβίβασης οχημάτων


Επιστολή στο υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου απέστειλε ο πρόεδρος της ΕΝΑΕ Δημήτρης Δράκος, ζητώντας την απόσυρση της διάταξης που καταργεί τα τέλη αδείας και τα τέλη μεταβίβασης οχημάτων.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στην επιστολή του ο κ. Δράκος, «με την επιχειρούμενη νομοθετική ρύθμιση, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση θα αποστερηθεί έναν πολύτιμο πόρο σε μια εποχή μάλιστα που τα οικονομικά προβλήματά της, ιδίως αναφορικά με τη συντήρηση του οδικού δικτύου και τη μεταφορά των μαθητών, τα οποία επανειλημμένα σας έχουμε θέσει, έχουν φθάσει στο απροχώρητο και προσμένουν διακαώς και από καιρού την ουσιαστική απάντησή σας.

Η ΕΝΑΕ ζητεί την απόσυρση της διάταξης ή την ταυτόχρονη υποβολή νομοθετικής πρότασης για την πλήρη αναπλήρωση του πόρου που τυχόν απολεσθεί για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση,

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής:.............Αθήνα, 6 Απριλίου 2009

Α.Π.:378

Προς:

κ. Γιάννη Παπαθανασίου

Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών

Κοινοπ.:

κ.κ. Προέδρους Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και Νομάρχες

Θέμα: Κατάργηση τελών αδείας και τελών μεταβίβασης οχημάτων.

Με τις διατάξεις των παραγρ. 4 και 5 του άρθρου 25 του Σχεδίου Νόμου με τίτλο: «Ενσωμάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις», που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή, την 2α Απριλίου 2009, επιχειρείται:

(α) η κατάργηση των τελών μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών τα οποία έχουν ταξινομηθεί έως και την ημερομηνία κατάθεσης του εν λόγω νομοσχεδίου (2-4-2009) και τα οποία επιβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2873/2000, για τη μεταβίβαση από επαχθή αιτία, της κυριότητας των παραπάνω οχημάτων, με διάρκεια ισχύος με διάρκεια ισχύος της διάταξης, από την επομένη ημέρα κατάθεσης του νομοσχεδίου (3-4-2009) μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2009 και

(β) η κατάργηση του τέλους αδείας αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών τα οποία μεταβιβάζονται και έχουν ταξινομηθεί έως και την ημερομηνία κατάθεσης του εν λόγω νομοσχεδίου (2-4-2009) και το οποίο επιβάλλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 2873/2000, για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας των παραπάνω οχημάτων, με διάρκεια ισχύος της διάταξης, από την ημέρα κατάθεσης του νομοσχεδίου (2-4-2009) μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2009.

Αμφότερα τα παραπάνω τέλη αποτελούν πόρους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, αφού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3220/2004, όπως ισχύει σήμερα, το τέλος αδείας οχήματος και το τέλος μεταβίβασης αυτοκινήτου οχήματος, που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α), εισπράττονται υπέρ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Τα τέλη αυτά καταβάλλονται πρι ν την έκδοση της άδειας και τη μεταβίβαση, αντίστοιχα, σε ειδικό λογαριασμό Τράπεζας, ο οποίος έχει συσταθεί από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις για το σκοπό αυτόν.

Με την επιχειρούμενη νομοθετική ρύθμιση, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση θα αποστερηθεί έναν πολύτιμο πόρο σε μια εποχή μάλιστα που τα οικονομικά προβλήματά της, ιδίως αναφορικά με τη συντήρηση του οδικού δικτύου και τη μεταφορά των μαθητών, τα οποία επανειλημμένα σας έχουμε θέσει, έχουν φθάσει στο απροχώρητο και προσμένουν διακαώς και από καιρού την ουσιαστική απάντησή σας.

Δεν μπορούμε ακόμη να μην επισημάνουμε, ότι η προσπάθεια της Πολιτείας για την εξεύρεση των πολύτιμων εσόδων εξαντλείται σε φορολογικά μέτρα, επαχθή για τους πολίτες, τα οποία θα βελτιώσουν αποκλειστικά την εισροή εσόδων προς τα κρατικά ταμεία (για παράδειγμα, η επιβολή έκτακτης εισφοράς σε υψηλά εισοδήματα φυσικών προσώπων, οι ρυθμίσεις για την περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων των επιχειρήσεων, η επιβολή του ενιαίου τέλους ακινήτων κλπ) ενώ ευνοϊκές φορολογικές ρυθμίσεις για τους πολίτες, όπως η συγκεκριμένη για τα τέλη των οχημάτων, αποστερούν πόρους από τα ταμεία της Αυτοδιοίκησης.

Κατόπιν αυτών, ζητάμε την απόσυρση της διάταξης των παραγρ. 4 και 5 του άρθρου 25 του Σχεδίου Νόμου άλλως την ταυτόχρονη υποβολή νομοθετικής πρότασης για την πλήρη αναπλήρωση του πόρου που τυχόν απολεσθεί για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, σε κάθε δε περίπτωση διαμαρτυρόμαστε για την -ακόμη για μια φορά- μη πρόσκλησή μας σε συζήτηση για θέμα που αφορά τη Ν.Α. καθώς και για τη μη υποβολή προς εμάς του σχετικού νομοσχεδίου.-

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Δράκος