Παρασκευή, 10 Απριλίου 2009

Οι Δήμοι "χαρατσώνουν" παράνομα με 2% τις επιχειρήσεις...


Οι Δήμοι συνεχίζουν να "χαρατσώνουν" π α ρ ά ν ο μ α τις επιχειρήσεις με 2% παρά το γεγονός ότι έχει ψηφιστεί και τεθεί σε ισχύ ο Νόμος με τον οποίο το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων που προβλέπεται σε ποσοστό 0,5%...............


Σύμφωνα με τον Νόμο 3756 "Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις" που ψηφίστηκε στη Βουλή στις 20 Μαρτίου και έχει αριθμό ΦΕΚ 53Α'/31.3.2009 και συγκεκριμένα το Άρθρο 23 "1. Το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων που προβλέπεται σε ποσοστό 2% στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 339/1976, όπως ισχύει, ορίζεται από 1.1.2009 σε ποσοστό 0,5%.
2. Το τέλος στα ακαθάριστα έσοδα στις περιπτώσεις που προβλέπεται σε ποσοστό 2% στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 339/1976 (ΦΕΚ 136 Α΄), όπως ισχύει, ορίζεται από 1.1.2009 σε ποσοστό 0,5%.
Εξαιρούνται από τη ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου τα έσοδα από επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός Καζίνο.".