Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2008

"ΒΑΡΑΝΕ... ΚΑΝΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΕΦΤΟΥΝ... ΟΛΜΟΙ!!!... "


Μεγάλη αύξηση παρουσίασαν τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2008 οι ακάλυπτες επιταγές τόσο σε τεμάχια όσο και σε αξία σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή χρονική περίοδο.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας Τειρεσίας ΑΕ, το προοδευτικό σύνολο ακάλυπτων επιταγών της περίοδου Ιανουαρίου-Νοεμβρίου ανήλθε σε τεμάχια σε 102.381 και σε αξία σε 1,1 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 114,9% και 161,3% αντίστοιχα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2007.
Τον Νοέμβριο του 2008 οι ακάλυπτες επιταγές ανήλθαν σε αριθμό σε 13.472 και σε αξία σε 153,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 13,76% και 0,54% αντίστοιχα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα του ιδίου έτους.

Το προοδευτικό σύνολο των απλήρωτων συναλλαγματικών τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2008 ανήλθε σε τεμάχια σε 110.029 και σε αξία σε 157 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 21,20% και 29,69% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2007.
Το Νοέμβριο του 2007 οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν σε τεμάχια σε 11.015 και σε αξία σε 15,7 εκατ.ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 10,60 και 7,48% αντίστοιχα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα του ιδίου έτους.