Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2008

ΠΟΤΑ Μεσσηνίας - Σημαντικές οι εξελίξεις στην πορεία των έργων!


Τον περασμένο Μάιο πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα η πρώτη επίσημη παρουσίαση του αναπτυξιακού προγράμματος της Costa Navarino και συζητήθηκε η πρόοδος των εργασιών, του πρώτου υπό κατασκευή ολοκληρωμένου τουριστικού προορισμού υψηλών προδιαγραφών στην Ελλάδα.

Τους τελευταίους πέντε μήνες το έργο έχει προχωρήσει σημαντικά και οι εξελίξεις αφορούν:

Στην πορεία κατασκευής του έργου, στη βελτίωση των υποδομών και σε πρωτοβουλίες για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού πλούτου της περιοχής.

1. Πορεία κατασκευαστικών εργασιών

Οι εργασίες της πρώτης φάσης δημιουργίας της Costa Navarino, η οποία αναπτύσσεται στις δύο παραθαλάσσιες εκτάσεις Navarino Dunes (Δήμοι Γαργαλιάνων και Νέστορος) και Navarino Bay (Δήμος Πύλου), συνεχίζονται. Στο Navarino Dunes, εκτός από τις οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες των ξενοδοχείων και των έργων ειδικής τουριστικής υποδομής που προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς, έχει ήδη ολοκληρωθεί η διαμόρφωση του γηπέδου γκολφ, καθώς και η φύτευση του γκαζόν. Ο σχεδιασμός του γηπέδου στηρίζεται στη μελέτη του παγκοσμίου φήμης πρωταθλητή γκολφ, Bernhard Langer, σε συνεργασία με την European Golf Design (EGD). Τον περασμένο Ιούνιο ο Bernhard Langer και ο Ross McMurray της EGD επισκέφτηκαν την Costa Navarino μαζί με μια ομάδα δημοσιογράφων από διεθνή Μέσα Ενημέρωσης. Κατόπιν, ο Bernhard Langer δήλωσε ότι το γήπεδο στο Navarino Dunes αναμένεται να οδηγήσει στην ανάπτυξη του γκολφ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ενώ ο Ross Mc Murray συμπλήρωσε ότι θα είναι ένα από τα ωραιότερα γήπεδα γκολφ. Παράλληλα, προχωρά και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου (landscape development), που πραγματοποιείται βάσει μελέτης και σχεδιασμού του διεθνούς φήμης Γάλλου αρχιτέκτονα εξωτερικών χώρων Jean Mus σε συνεργασία με δύο αξιόλογους Έλληνες μελετητές, με μετεκπαίδευση στην Αγγλία και στην Αμερική πάνω στην ειδικότητά τους, την Ελένη Μεντέ και τον Θεόδωρο Αντεμισάρη. Απόφαση της ΤΕΜΕΣ είναι η φύτευση ενδημικών φυτών, έτσι ώστε όχι μόνο να μην αλλοιωθεί η φυσιογνωμία του τοπίου, αλλά να διαφυλαχθεί και να αναδειχθεί ο αυθεντικός φυσικός πλούτος της περιοχής. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκε για την τελική διαμόρφωση του εδάφους η επιφανειακή στρώση του υπάρχοντος και επί χρόνια ακαλλιέργητου και πλούσιου σε ενδημικούς σπόρους χώματος της έκτασης του Ρωμανού. Στα έργα του Navarino Dunes, που αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2009 προκειμένου να ξεκινήσει η λειτουργία του το 2010, απασχολούνται ήδη περισσότεροι από 1.000 εργαζόμενοι, που προβλέπεται στο άμεσο μέλλον να αυξηθούν.

2. Βελτίωση Υποδομών

Με βάση τις τεχνικές και περιβαλλοντικές εγκρίσεις που είχαν εξασφαλισθεί ήδη από το 2004 και το 2006 και με δαπάνες της ΤΕΜΕΣ, ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής του έργου «Τροποποίηση αποκατάστασης τμήματος της υφιστάμενης εθνικής οδού Γιάλοβας - Πύλου, παρά τα όρια της ΠΟΤΑ». Επειδή αποφασίστηκε μικρή τροποποίηση της χάραξης ώστε όλη η διαδρομή να βρίσκεται μέσα σε ιδιοκτησίες της ΤΕΜΕΣ, χρειάστηκε να κινηθούν διαδικασίες συμπληρωματικής περιβαλλοντικής αδειοδότησης για τις οποίες γνωμοδότησε ήδη θετικά το Νομαρχιακό Συμβούλιο Μεσσηνίας. Στόχος της ΤΕΜΕΣ είναι να ολοκληρωθεί το έργο το συντομότερο δυνατό.Συμπληρωματικά με τις υδρολογικές, υδρογεωλογικές και μελέτες διαχείρισης που έχουν εκπονηθεί από καιρό για τις ανάγκες της ΠΟΤΑ, η ΤΕΜΕΣ χρηματοδοτεί ήδη και εκτεταμένες μελέτες, που εκπονεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, για την καταγραφή, εξεύρεση, αξιοποίηση, εξοικονόμηση και κατάλληλη διαχείριση των υδάτινων πόρων σε ολόκληρη την υδρολογική λεκάνη, που, εκτός από τις εγκαταστάσεις της ΠΟΤΑ, περιλαμβάνει και ολόκληρη την περιοχή των Δήμων Πύλου, Χιλιοχωρίων και Νέστορος και μέρος των Δήμων Γαργαλιάνων και Παπαφλέσσα, καθώς και τις λεκάνες απορροής των ποταμών Σελά, Ξεριά και Γιαννούζαγα. Η σωστή αυτή διαχείριση και αξιοποίηση των υδάτινων πόρων της υδρολογικής λεκάνης θα εξασφαλίσει, σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις των ειδικών επιστημόνων, την αυτάρκεια των Δήμων της περιοχής σε νερό σε βάθος χρόνου.Στόχος των μελετών είναι να καταγραφούν τόσο οι σημερινές ανάγκες της περιοχής σε νερό, όσο και οι μελλοντικές που θα προκύψουν από την ανάπτυξη που προβλέπεται εντός της επόμενης εικοσαετίας και να εξευρεθεί ο βέλτιστος τρόπος κάλυψης. Παράλληλα, θα εγκατασταθεί σύστημα μέτρησης και συνεχούς παρακολούθησης όλων των παραμέτρων, ώστε να εξασφαλίζεται το ισοζύγιο των παροχών και των καταναλώσεων χωρίς υπεράντληση και χωρίς εξάντληση των αποθεμάτων, ούτε υποβάθμιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών. Επίσης, θα διαπιστώνονται έγκαιρα τυχόν αποκλίσεις από τις προβλέψεις και θα προτείνονται τα απαιτούμενα διορθωτικά μέτρα. Τέλος, θα ελέγχεται και θα εξασφαλίζεται η διάθεση των απαιτούμενων οικολογικών παροχών ώστε να διατηρούνται σε καλή κατάσταση τα ευαίσθητα οικοσυστήματα της περιοχής. Ήδη, υπάρχουν τα πρώτα αποτελέσματα από τις μελέτες των εξειδικευμένων επιστημόνων. Υδρογεώτρηση που ολοκληρώθηκε επιτυχημένα στις 19 Αυγούστου 2008, στη λεκάνη απορροής του ποταμού Γιαννούζαγα, σε θέση βόρεια του οικισμού της Γιάλοβας, προορίζεται για υδρευτική χρήση στο Δήμο Πύλου. Οι πρώτες ενδείξεις από τις δοκιμαστικές αντλήσεις δείχνουν ότι αποφέρει παροχή εκμετάλλευσης 80 κυβικά μέτρα την ώρα, ποσότητα αρκετή για να καλύψει μεγάλο μέρος των υδρευτικών αναγκών του Δήμου. Ήδη δε, εκπονήθηκαν με δαπάνες της ΤΕΜΕΣ οι μελέτες για τα έργα σύνδεσης της γεώτρησης αυτής με το δίκτυο του Δήμου Πύλου.Παράλληλα, προχωρούν τα έργα αξιοποίησης μέρους των νερών του Γιαννούζαγα, που σήμερα χύνονται στη θάλασσα, για να καλύψουν και αυτά ανάγκες του Δήμου Πύλου και επικουρικές ανάγκες του Navarino Bay.

3. Περιβάλλον

Πρόσφατα, ολοκληρώθηκε η μελέτη οικολογικής αναβάθμισης του Νavarino Dunes και ξεκινάει η υλοποίησή της. Τα πρώτα έργα αφορούν στη δημιουργία τεχνητών οικοτόπων και υγροτόπων για την προσέλκυση ορνιθοπανίδας και άλλων ζώων, καθώς και στην επέκταση της παραλιακής φυσικής βλάστησης προς το εσωτερικό τoυ Navarino Dunes.Παράλληλα, ολοκληρώθηκε και η μελέτη αναβάθμισης του ποταμού Σελά, που εκπονήθηκε, με χρηματοδότηση της ΤΕΜΕΣ, από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (ΕΟΕ) και ανεξάρτητους επιστήμονες και εγκρίθηκε από τη Διεύθυνση Δασών Ν. Μεσσηνίας. Ήδη, έχει ξεκινήσει η εφαρμογή της και εντός του Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί φύτευση στις όχθες του ποταμού, προκειμένου να εμπλουτιστεί και με νέα δέντρα. Επίσης, στο πλαίσιο της παρακολούθησης όλων των περιβαλλοντικών παραμέτρων της ευρύτερης περιοχής, εγκαταστάθηκαν πέντε (5) μετεωρολογικοί σταθμοί, με σκοπό την παρακολούθηση όλης της υδρολογικής λεκάνης στην περιοχή Natura και την καθημερινή συλλογή στοιχείων για τη θερμοκρασία, την υγρασία, τις βροχοπτώσεις κ.λπ. Τα στοιχεία αυτά θα τροφοδοτούν αυτόματα το κέντρο ερευνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από όπου θα δίνονται οι κατάλληλες οδηγίες για την εφαρμογή του σχεδίου που έχει εκπονηθεί για την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων της περιοχής στα χρόνια που θα ακολουθήσουν.Τα παραπάνω αποτελούν μια σύνοψη των δραστηριοτήτων που συνεχίζονται αδιαλείπτως στην Costa Navarino. Με στόχο την έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση, η ΤΕΜΕΣ δεσμεύεται να ενημερώνει σε τακτικά διαστήματα για την πορεία του αναπτυξιακού σχεδίου της, που φιλοδοξεί να γίνει πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης στη Μεσόγειο.


Εφημερίδα "ΘΑΡΡΟΣ"