Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2008

Aκυρώθηκε η «πολιτική» απόφαση του Δ.Σ. Κυπαρισσίας


Aκυρώθηκε η κατά πλειοψηφία «πολιτική», όπως είχε χαρακτηριστικά ειπωθεί τότε στο Δημοτικό Συμβούλιο, απόφαση, με την οποία χωρίς αιτιολογία, παρατύπως, παρά τον Νόμο και σε πλήρη αντίθεση με την επαρκώς αιτιολογημένη και εμπεριστατωμένη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και «άλλαξαν» το αποτέλεσμα δημοπρασίας για τα αποχετευτικά δίκτυα στη νοτιοδυτική παραλία της Κυπαρισσίας!


Θυμίζουμε τι είχαμε γράψει, μεταξύ άλλων, στην «ΕΠΙ», τότε, για τη συγκεκριμένη απόφαση (159/2008) της πλειοψηφίας του Δ.Σ. Κυπαρισσίας στη συνεδρίαση της 26ης Μαΐου 2008:
«Συνέβη και.. αυτό στην προχθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κυπαρισσίας: Η πλειοψηφία του Σώματος “έγραψε στα παλαιότερα των υποδημάτων της” τη νομιμότητα, λαμβάνοντας “πολιτική απόφαση” για δημοπρασία, το αποτέλεσμα αυτής και ενστάσεις που είχαν υποβληθεί!
Σχετικά με τις ενστάσεις 3 εταιρειών για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας για τα αποχετευτικά δίκτυα στη νοτιοδυτική παραλία της πόλης, έκαναν δεκτές τις 2, κόντρα στην εισήγηση της, κατά τον νόμο, αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου! Και αυτό, παρόλο που σε προηγούμενη συνεδρίαση, με την 186/2007 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για τον ίδιο λόγο, είχαν απορρίψει προσφορά και αποκλείσει εταιρία που είχε λάβει μέρος στον διαγωνισμό για τον Βιολογικό Καθαρισμό.
Δηλαδή, στη μία περίπτωση ίσχυσε ο Νόμος, στην άλλη, τώρα, όχι! Γιατί, άραγε;... Μα…, “για πολιτικούς λόγους”, όπως χαρακτηριστικά είπαν δημοτικοί σύμβουλοι της Συμπολίτευσης… “Είναι, λένε, πολιτική απόφαση!”.
Και είναι, νομίζω, πανελλήνια, για να μην πω, παγκόσμια “πρωτοτυπία” τέτοια απόφαση για δημοπρασία και το αποτέλεσμα αυτής!».

Το ιστορικό…
«Για να καταλάβετε τι ακριβώς έκαναν, τι αποφάσισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Κυπαρισσίας εν έτει 2008, διαβάστε προσεκτικά…
Την Τρίτη 22 Απριλίου 2008 διενεργήθηκε ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου του έργου “Έργα Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Κυπαρισσίας (Αποχετευτικό Δίκτυο Νοτιοδυτικού παραλιακού τμήματος Κυπαρισσίας)”.
Στον διαγωνισμό προσήλθαν 12 διαγωνιζόμενα σχήματα – εταιρίες – Κοινοπραξίες.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού (που αποτελείται από τον προϊστάμενο της Τ.Υ. του Δήμου, Γρηγόρη Κανελλόπουλο, τον μηχανικό, Απόστολο Αθανασίου και τον υπάλληλο, Αναστάσιο Ράμμο) για κάθε φάκελο προσφοράς ακολούθησε τις διαδικασίες που η Νομοθεσία προβλέπει και ήλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής των διαγωνιζόμενων σχημάτων. Όλα τα ανωτέρω καταγράφηκαν στα 1(α) και 1(β) Πρακτικά της Επιτροπής και καταρτίστηκε ο Πίνακας των διαγωνιζόμενων, που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές ως ακολούθως: ΙΩΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. με προσφορά (ποσοστό έκπτωσης) 29,29%, ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. με 28,01%, ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. με 27,53%, ΔΟΣΕΚ Α.Τ.Ε. με 24,55%, ΕΓΝΩΝ Α.Τ.Ε. με 22,51%, ΤΕΚΜΑ Ο.Ε. με 17,00% και ΕΔΟΣ Α.Ε. με 16,00%.
Κατά των Πρακτικών 1 (α) και 1 (β) υπεβλήθησαν, εμπρόθεσμα και νόμιμα, ενστάσεις των διαγωνιζόμενων σχημάτων, Η. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε. (που είχε απορριφθεί και έδινε προσφορά 41,05%), Κ/Ξ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΡΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. (που είχε απορριφθεί και έδινε προσφορά 31,00), με τις οποίες ζητούσαν να γίνουν δεκτές οι ενστάσεις τους και να κριθούν παραδεκτές οι προσφορές τους και ΙΩΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., που συμφωνούσε με το Πρακτικό 1(α) της Επιτροπής για την Η. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε. και επιπλέον έθετε και άλλον ένα λόγο για να απορριφθεί η προσφορά της, καθώς επίσης συμφωνούσε με το Πρακτικό της Επιτροπής για την Κ/Ξ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΡΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. και έθετε και έναν επιπλέον λόγο για να απορριφθεί η προσφορά της ζητώντας να συμπληρωθεί το Πρακτικό και με τους παραπάνω λόγους.
Τη Δευτέρα 19 Μαΐου συνεδρίασε η Επιτροπή Διαγωνισμού για την εξέταση των ενστάσεων και στη γνωμοδότησή της επί αυτών, ομόφωνα εισηγήθηκε προς το Δημοτικό Συμβούλιο:
Την απόρριψη της ένστασης του διαγωνιζόμενου σχήματος Η. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε. σε όλα τα σημεία της, την απόρριψη της ένστασης του διαγωνιζόμενου σχήματος Κ/Ξ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΡΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. σε όλα τα σημεία της, τη μερική αποδοχή της ένστασης του διαγωνιζόμενου σχήματος ΙΩΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., δηλαδή την αποδοχή στον πρώτο λόγο και τη μη αποδοχή στον δεύτερο λόγο».

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
«Στην προχθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού, Γρηγόρης Κανελλόπουλος, τόνισε πως “οι λόγοι που επικαλείται η Επιτροπή είναι βάσιμοι, υπαρκτοί και ουσιαστικοί. Έχει τηρηθεί κατά γράμμα η Νομιμότητα…”.
Όλοι, μα όλοι, οι δημοτικοί σύμβουλοι που τοποθετήθηκαν, και ο δήμαρχος, εκθείασαν το έργο της Επιτροπής Διαγωνισμού, τη σοβαρή δουλειά που έκανε, τον ενδελεχή έλεγχο στον οποίο προέβη, την τήρηση της Νομιμότητας, κ.ά. αλλά…, άκουσον άκουσον, δημοτικοί σύμβουλοι “για πολιτικούς λόγους”, έλαβαν “πολιτική απόφαση”, ήταν “επουσιώδεις και τυπικοί – τυπολατρικοί οι λόγοι” και έκαναν δεκτές τις δύο πρώτες ενστάσεις και απέρριψαν την τρίτη. Από την άλλη, ο επικεφαλής της Α.ΔΗ.Κ. Θανάσης Πετρόπουλος και οι Σωτήρης Γιαννόπουλος, Σωτήρης Μπακούρος, και Θεώνη Αδαμοπούλου (μερικώς) έκαναν δεκτή την εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι, στις 25 Ιουλίου 2007 με την υπ. αριθμ. 186/2007 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κυπαρισσίας είχαν κάνει δεκτή ένσταση της Κ/Ξ ΕΓΝΩΝ Α.Τ.Ε. - ΙΩΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. κατά της συμμετοχής της Ε.Ε. “ΑΓΑΚΛΕΙΤΟΣ Α.Τ.Ε.” γιατί στην υπεύθυνη δήλωση που είχε καταθέσει δεν είχε καταγράψει τα δικαιολογητικά, που δεν χωρούσαν στην πρώτη σελίδα, στην πίσω όψη, αλλά σε άλλη σελίδα, σε ξεχωριστό φύλλο, το οποίο είχε συρράψει στην Υ.Δ. και απέρριψαν την προσφορά της γιατί αυτό δεν ήταν σύμφωνα με τον Νόμο.
Ένας από τους λόγους που η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου των δικτύων αποχέτευσης στη νοτιοδυτική παραλία, απέρριψε τις προσφορές των δύο εταιριών, καθώς και τις ενστάσεις τους ήταν ίδιος με αυτόν για την “ΑΓΑΚΛΕΙΤΟΣ Α.Τ.Ε.”
Οι δημοτικοί σύμβουλοι, όμως, άλλα είπαν και ψήφισαν τον Ιούλιο του 2007 και άλλα προχθές, για το ίδιο θέμα, δηλαδή εφάρμοσαν δύο μέτρα και δύο σταθμά…
Να είναι νόμιμοι και στις δύο περιπτώσεις, αποκλείεται! Σε κάποια από τις δύο, παρανόμησαν».
Αυτά τότε.

Τα σημερινά δεδομένα
Η «ΙΩΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» κατέθεσε προσφυγή κατά αυτής της απόφασης και μετά τη σιωπηρή απόρριψή της από τη Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Μεσσηνίας, η οποία δεν εκδίκασε καν την εν λόγω προσφυγή, κατέθεσε νέα προσφυγή στην Ειδική Επιτροπή του Άρθρου 152 Ν.3463/2006 της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατά της σιωπηρής απόρριψης από το Γ.Γ.Π.Π. κατά της υπ’ αριθ. 159/2008 απόφαση του Δ.Σ. Κυπαρισσίας.
Τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου εξετάστηκε στην Ειδική Επιτροπή η προσφυγή και για το θέμα αυτό το μέλος της Επιτροπής, κα Παρασκευή Γιωτάκου, αφού έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής όλα τα στοιχεία της προσφυγής και του σχετικού φακέλου και σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, ότι η απόφαση δεν περιέχει αιτιολογία, ούτε αυτή προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου που την καθιστά μη νόμιμη, πολλώ μάλλον από τη στιγμή που αυτή (προσβαλλόμενη απόφαση) έρχεται σε αντίθεση με την επαρκώς αιτιολογημένη και εμπεριστατωμένη Γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, εισηγήθηκε να γίνει δεκτή η προσφυγή της «ΙΩΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και να ακυρωθεί η σιωπηρή απόρριψη από το Γ.Γ.Π.Π. κατά της υπ’ αριθ. 159/2008 απόφαση του Δ.Σ. Κυπαρισσίας και να ακυρωθεί αυτή, καθώς και να ακυρωθεί η υπ’ αριθ. 159/2008 απόφαση του Δ.Σ. Κυπαρισσίας.
Στη συνέχεια ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής κατά την οποία η Επιτροπή, αφού είδε τα στοιχεία του φακέλου και τις σχετικές διατάξεις του Νόμου και, αφού σκέφτηκε σύμφωνα με τον Νόμο, δέχθηκε την εισήγηση και Ομόφωνα αποφάσισε και δέχθηκε την προσφυγή της «ΙΩΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» κατά της σιωπηρής απόρριψης από το Γ.Γ.Π.Π. κατά της υπ’ αριθ. 159/2008 απόφαση του Δ.Σ. Κυπαρισσίας και α) Ακυρώνει αυτή και β) Ακυρώνει την υπ’ αριθ. 159/2008 απόφαση του Δ.Σ. Κυπαρισσίας.Εφημερίδα "ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ"