Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2008

"Το πιο γλυκό μεθύσι..."

.
.
.
.
.
..