Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2008

Και, λίγο γέλιο...


Ωραίος
ο πατριώτης!