Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2008

ΙΔΡΥΘΗΚΑΝ ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΕΙ & ΤΕΙ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ!
Την ίδρυση νέων τμημάτων σε περιφερειακά ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας ενέκρινε σε συνεδρίασή του το Συμβούλιο Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΣΑΤΕ), αλλά, δυστυχώς κανένα από αυτά δεν είναι σύμφωνα με τις προτάσεις και τα αιτήματα που έχουν κατατεθεί, για το Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας ή ακόμα και τις Σχολές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που λειτουργούν στη Μεσσηνιακή πρωτεύουσα!!!